Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνική Εργασία και Κινήματα Πρόγραμμα προσκεκλημένων ομιλητριών/των