ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 19/10/2023

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 19/10/2023

Το Μάθημα Κοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία την Πέμπτη 19/10/2023 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.