ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑΜΕ ΤΟ ERASMUS+