ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Φ.μεΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Φ.μεΑ.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ΑΜΕΑ και το έχουν δηλώσει με σχετικό έγγραφο στην γραμματεία, εφόσον επιθυμούν να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τις σπουδές τους,

να επικοινωνήσουν με τις: κα Δούκα Μαρία στο e-mail: doukam@uniwa.gr ή κα Βουλγαρίδου Μαρία voulgaridi@uniwa.gr για συνάντηση 

Μαρία Δούκα

Ακαδημαϊκή Σύμβουλος ΦΜΕΑ και

Μαρία Βουλγαρίδου

Αν. ΑκαδημαΪκή Σύμβουλος ΦΜΕΑ