ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το μάθημα Διακρίσεις και Αντικαταπιεστικές Προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία θα πραγματοποιείται στην αίθουσα Δ101, κάθε Τρίτη 12.00-3.00μμ.