ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας του πανεπιστημίου, παρακαλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές που εκκρεμεί η εξέταση των πτυχιακών τους να στείλουν ηλεκτρονικά την πτυχιακή τους εργασία στην τριμελή επιτροπή εξέτασης, έτσι ώστε να οργανώσουν οι καθηγητές την εξέτασή μέσω των σύγχρονων πλατφορμών που χρησιμοποιεί το Τμήμα.

Στη συνέχεια να ενημερώσουν  με ε-μαιλ τον επιβλέποντα καθηγητή ή την επιβλέπουσα καθηγήτρια ότι έστειλαν την εργασία τους, αναφέροντας τους καθηγητές που εστάλη,  έτσι ώστε να οργανωθεί η εξέτασή τους.

 

Από την Επιτροπή Πτυχιακών

Μαρία Δούκα και Δέσποινα Κομπότη