ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 27η/10/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 27η/10/2022

Ανακοινώνεται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΑΔΑ ότι την Πέμπτη 27/10/2022 οι
διοικητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες δεν θα λειτουργήσουν με φυσική παρουσία, λόγω
απολύμανσης στους χώρους του Πανεπιστημίου.
Το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (Αγ.
Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω, email: eprot@uniwa.gr / τηλ. επικοιν.: 210-5385162) θα παραμείνει ανοικτό
για την εξυπηρέτηση του κοινού.