ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022-2023 – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 28-6-2022

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022-2023 – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 28-6-2022

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2022-2023 – ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9 28-6-2022