21/3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

21/3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας, τη Τρίτη 21 Μαρτίου συμμετέχει στην «Ημέρα Δράσης: Κάνοντας τη Γιορτή Αγώνα» που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) για την προβολή του ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών και της Κοινωνικής Εργασίας στην προάσπιση των αρχών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ισότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και την ανάδειξη και αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες της χώρας μας ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους πιο ευάλωτους.

Στο πλαίσιο αυτό τη Τρίτη 21 Μαρτίου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό την συμμετοχή της ακαδημαϊκής μας κοινότητας στις εκδηλώσεις της «Ημέρας Δράσης: Κάνοντας τη Γιορτή Αγώνα».