1η προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+