Το Τμήμα

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από την αυτόνομη ένταξη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας, το οποίο λειτουργεί από το 1984, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένη κοινωνική επιστήμη η οποία προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βιώνουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην Κοινωνική Εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της Κοινωνικής Εργασίας, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και για να ενισχύσει την ευημερία τους.

 

Διοίκηση του Τμήματος

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, ένα μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών.
Τα όργανα του Τμήματος επίσης αποτελούν οι:

Πρόεδρος Χαρίσιος Ασημόπουλος, Καθηγητής
Αν. Πρόεδρος Κατερίνα Μανιαδάκη, Καθηγήτρια

 

 

Ο ρόλος του Τμήματος

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) παρέχει:

  • Προπτυχιακή Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, η οποία θεσμικά αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού και από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15: 
  • Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, διετούς διάρκειας, με δύο κατευθύνσεις:
    • Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια
    • Κοινοτική Κοινωνική Εργασία