Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

Ονοματεπώνυμο

Τίτλος Διατριβής

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης

Ζαφειροπούλου Νίκη

Πρώιμη Παρέμβαση και Υιοθεσία: Εμπειρίες και αντιλήψεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των θετών γονέων για τη σημασία της προετοιμασίας και την προοπτική των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης.

Περίληψη ΕΔΩ

Μανιαδάκη Κατερίνα (Επιβλ.), Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.

Ασημόπουλος Χαρίσιος, Αναπλ. Καθηγητής,  Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.

Καλαϊτζάκη Αργυρούλα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕΙ Κρήτης

4/26.02.2019

Λευκαδίτη Ευσταθία

Συγκριτική μελέτη των αλληλεπιδράσεων μητέρας-νηπίου στην περίπτωση των παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)»

 

Περίληψη ΕΔΩ

Μανιαδάκη Κατερίνα (Επιβλ.), Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.

Ασημόπουλος Χαρίσιος, Αναπλ. Καθηγητής,  Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α.

Παπαηλιού Χριστίνα, Καθηγήτρια, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

4/26.02.2019

 

PhD Candidate

Title of Doctoral Thesis

Advisory Committee

Decision of General Assembly

Zafiropoulou Niki

Early intervention and adoption: Mental health professionals’ and adoptive parents’ experiences and attitudes

Abstract HERE

Maniadaki Katerina (Supervisor), Associate Professor, Department of Social Work, University of West Attica

Asimopoulos Charis,  Associate Professor, Department of Social Work, University of West Attica

Kalaitzaki Argiroula, Assistant Professor, Department of Social Work, TEI of Crete

4/26.02.2019

Lefkaditi Efstathia

Comparative study of mother-toddler interactions in the case of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) 

Abstract HERE

Maniadaki Katerina (Supervisor), Associate Professor, Department of Social Work, University of West Attica

Asimopoulos Charis,  Associate Professor, Department of Social Work, University of West Attica

Papaeliou, Christina, Professor, Department of Preschool Education and Educational Design, University of the Aegean

4/26.02.2019