Πρακτική Άσκηση

Τα μαθήματα που απαιτείται να έχουν περάσει συνολικά οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας) για να μπορούν να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική άσκηση, είναι είκοσι έξι (26), εκ των οποίων:

 

  1. είκοσι (20) είναι -τα ακόλουθα προαπαιτούμενα-μαθήματα ειδικότητας και
  2. έξι (6) οποιαδήποτε άλλα μαθήματα (πλην των παρακάτω) του Προγράμματος Σπουδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην με αριθμ. 25/13.11.2018 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, σχετικά με την πρακτική άσκηση (ΤΕΙ), αποφασίστηκε ότι: «…οι φοιτητές για να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση μπορούν να οφείλουν μέχρι τρία μαθήματα ειδικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρακτική άσκηση να πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδώνκαι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους.»

Προαπαιτούμενα Μαθήματα για Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα

Α/Α Προαπαιτούμενα ΜαθήματαΠαλαιού Προγράμματος Σπουδών Προαπαιτούμενα ΜαθήματαΝέου Προγράμματος Σπουδών (αντιστοίχιση)
1 (101) Αυτογνωσία Κοινωνικού Λειτουργού (Α’ εξ.) (102) Αυτογνωσία Κοινωνικού Λειτουργού (Α’ εξ.)
2 (501) Κοινωνικός Σχεδιασμός στις Κοινωνικές Υπηρεσίες (Ε’ εξ.) (202) Θεωρητικές προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία (Β’εξ.)
3 (303) Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (Γ’ εξ.) (204) Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β’ εξ.)
4 (301) Μεθοδολογία Κοινωνικής εργασίας με Άτομα (Γ’ εξ.) (301) Μεθοδολογία Κοινωνικής εργασίας με Άτομα (Γ’ εξ.)
5 (202) Τεχνικές έκφρασης και επικοινωνίας στην ΚΕΟ (Β’ εξ.) (302) Μέθοδοι Επικοινωνίας και δημιουργικής Έκφρασης στην Κοινωνική Εργασία (Γ’εξ.)
6 (204) Προγράμματα Κοιν. Πρόνοιας (Β’ εξ.) (303) Τομείς και υπηρεσίες εφαρμογής της Κ.Ε. (Γ’εξ.)
7 (302) Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Κοινότητα (Γ’ εξ.) (401) Κοινοτική Κοινωνική Εργασία (Δ’εξ.)
8 (401) Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες (Δ’ εξ.) (402) Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας με Ομάδες (Δ’ εξ.)
9 (503) Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους (Ε’ εξ.) (405) Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Εφήβους (Δ’ εξ.)
10 (402) Κοινοτική εργασία στο Τοπικό Επίπεδο (Δ’ εξ.) (501) Μεθοδολογία Κοινοτικών Παρεμβάσεων (Ε’εξ.)
11 (304) Συνέντευξη (Γ’ εξ.) (503) Μέθοδοι και δεξιότητες Συνέντευξης (Ε’εξ.)
12 (704) Συστήματα Διαγνωστικής Εκτίμησης στην Κοινωνική Εργασία (Ζ’ εξ.) (603) Συμβουλευτική και Κοινωνική Εργασία (ΣΤ’εξ.)
13 (606) Κοινωνική Εργασία με εξαρτημένα άτομα (ΣΤ’ εξ.)
Ή
(607) Κοινωνική Εργασία στην Υγεία – Ψυχική Υγεία (ΣΤ’ εξ.)
(604) Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις (ΣΤ’εξ.)
Ή
(504) Κοινωνική Εργασία στην Ψυχική Υγεία (Ε’εξ.)
14 (505) Κοινωνική Εργασία με ανάπηρους και ηλικιωμένους (Ε’εξ.)
Ή
(506) Κοινωνική Εργασία στονεργασιακό χώρο (Ε’ εξ.)
(607) Κοινωνική Εργασία και Αναπηρία (ΣΤ’εξ.)
Ή
(608) Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους (ΣΤ’εξ.)
Ή
(706) Κοινωνική Εργασία στον εργασιακό χώρο (Ζ’εξ.)
15 (702) Κοινωνική εργασία με Οικογένεια (Ζ’ εξ.) (702) Κοινωνική εργασία με Οικογένεια (Ζ’ εξ.)
16 (703) Κοινωνική εργασία σε καταστάσεις κρίσης (Ζ’ εξ.) (703) Κοινωνική εργασία σε καταστάσεις κρίσης (Ζ’ εξ.)
17 (504) Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση Ι – Εποπτεία Ι (Ε’ εξ.) (703) Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση Ι – Εποπτεία Ι (Ζ’ εξ.)
18 (705) Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία (Ζ’ εξ.)
Ή
(706) Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (Ζ’ εξ.)
(705) Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία (Ζ’ εξ.)
Ή
(706) Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση (Ζ’ εξ.)
19 (603) Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση ΙΙ – Εποπτεία ΙΙ (ΣΤ’ εξ.) (803) Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση ΙΙ – Εποπτεία ΙΙ (Η’ εξ.)
20 (602) Ξένη Γλώσσα – Ορολογία (ΣΤ’ εξ.) (804) Αγγλική Γλώσσα – Ορολογία (Η’εξ.)