Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού

Το Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού επιθυμεί να προσφέρει υποστήριξη και πληροφόρηση σε φοιτητές και απόφοιτους του Ιδρύματός μας, μέσα στο πλαίσιο του αντικειμένου του.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Τμήμα:

α) Ηλεκτρονικά:

  • μέσω της επίσημης σελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Κεντρική Σελίδα → Υπηρεσίες → Υπηρεσίες προς Φοιτητές → Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού) ή 
  • στην ιστοσελίδα http://stadiodromia.uniwa.gr/ ή
  • στο facebook «Τμήμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού ΠΑΔΑ»,

β) Στο γραφείο του που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Ι, Κτήριο Κ14, τηλ. 2105385180.