Μανωλά-Σάββα Λουκία

qode interactive strata

Μέλη ΔΕΠ

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

lucysavvamanola@gmail.com

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 2, κτίριο Δ΄, γραφείο 110 (Ισόγειο)

Γνωστικό αντικείμενο

Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά)

 

Σπουδές

  • Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, Τμήμα Ελληνικών και Αγγλικών Σπουδών
  • Δημοσιογραφία και Δημόσιες Σχέσεις

 

Αντικείμενα διδασκαλίας

  • Αγγλική Γλώσσα

 

Βιογραφικό Σημείωμα