Μεταδιδακτορικη Ερευνα

Μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/ήτριες

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας Επιβλέπων/ουσα Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
Ευανθία Ναυρίδη Πρώιμη παρέμβαση σε οικογένειες προσφύγων και μεταναστών με μικρά παιδιά: Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων Κατερίνα Μανιαδάκη 10/16.07.2019
Δημήτριος Παπαδόπουλος H αποτελεσματικότητα ενός ομαδικού προγράμματος –παρέμβασης, βασισμένου στην ενσυνειδητότητα, για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας γονέων παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού φάσματος Φάσματος Κατερίνα Μανιαδάκη 5/20-4-2021
Ορφανάκη Καλλιόπη  Εκπαίδευση και Φυλακή. Βιώνοντας την «τάξη»: Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των κρατουμένων για το ρόλο της εκπαίδευσης σε συνθήκη εγκλεισμού: H περίπτωση των Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού Ασημόπουλος Χαρίσιος Καθηγητής  2/17-3-2020