Μεταδιδακτορικη Ερευνα

Μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/ήτριες

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας Επιβλέπων/ουσα Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
Ευανθία Ναυρίδη Πρώιμη παρέμβαση σε οικογένειες προσφύγων και μεταναστών με μικρά παιδιά: Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων Κατερίνα Μανιαδάκη 10/16.07.2019