Εξάμηνη Πρακτική Άσκηση (για φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ)