Ομιλία με θέμα: Αγχώδεις Διαταραχές στους Ηλικιωμένους

Ομιλία με θέμα: Αγχώδεις Διαταραχές στους Ηλικιωμένους

Ανοικτή Πρόσκληση

Στα πλαίσια του μαθήματος Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη:

Δευτέρα 13/5/2019 (αίθουσα 103, 4-7μμ)

Θέμα: Οι Αγχώδεις Διαταραχές στους Ηλικιωμένους

Εισηγητής: Νικόλαος Δέγλερης, Πρόεδρος Κλάδου Ψυχο-Γηριατρικής  της ΕΨΕ , Ψυχο-Γηριατρική Υπηρεσία Πειραιά -ΕΚΨΥΕ  

Οι σπουδαστές/στριες του Τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας, ανεξαρτήτως του εξαμήνου στο οποίο φοιτούν, μπορούν να  παρακολουθήσουν τη διάλεξη.

 

H Διδάσκουσα

Δρ. Ελένη Μαυρογένη