Διμερείς Συμφωνίες & Thematic Network EUSW

1) Διμερείς Συμφωνίες ERASMUS – LLP

PER COUNTRY UNIWA INTERINSTITUTIONAL AGREEMENTS 2018 2021

UNIWA INTERINSTITUTIONAL AGREEMENTS 2018 2021

 

2) «ERASMUS Thematic Network – EUSW – European Platform for Worldwide Social Work»

Σκοπός Δικτύου
Να αναπτύξει στην Ευρώπη γνώση, βασισμένη στην Κοινωνική Εργασία, στους αποδέκτες των Κοινωνικών Υπηρεσιών, στην κοινωνική πολιτική, την πρακτική και την εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο των στόχων του Erasmus Thematic Network λειτουργούν οι εξής ομάδες
Ομάδα Εκπαίδευσης, Ομάδα Κοινωνικής Έρευνας, Ομάδα Εκδόσεων, Ομάδα Πληροφόρησης, Ομάδα Διαδικτύου (Internet), Ομάδα Συναντήσεων και Συνεδρίων, Ομάδα Ευρωπαϊκής και Διεθνής Συνεργασίας, Ομάδα Εναρμόνισης (tuning) δομών Κοινωνικής Εργασίας

Εταίροι
Οι συμμετέχοντες εταίροι είναι πάνω από 100. Περιλαμβάνονται Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικές Οργανώσεις και Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι Κοινωνικής Εργασίας.

Επιστημονικά Υπεύθυνη
Δρ. Ελένη Παπούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια