Διημερίδα 20 & 21 Ιουνίου με θέμα: “Ταυτότητα φύλου & Σεξουαλικότητα”