Το μάθημα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με καθηγήτρια την κα Ορφανάκη δε θα γίνει σήμερα; Το μάθημα γίνεται στις ώρες 16.00 -19.00 στην αίθουσα Δ100.

Το μάθημα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με καθηγήτρια την κα Ορφανάκη δε θα γίνει σήμερα; Το μάθημα γίνεται στις ώρες 16.00 -19.00 στην αίθουσα Δ100.

Το μάθημα της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με καθηγήτρια την κα Ορφανάκη δε θα γίνει σήμερα;
Το μάθημα γίνεται στις ώρες 16.00 -19.00 στην αίθουσα Δ100.