ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ: Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ: Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ”

Διαδικτυακή Συζήτηση ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΩΝ