ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20 & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΑ ΙΙ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20 & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΑ ΙΙ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΑ ΙΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20 & ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΑ ΙΙ

Αναρτήθηκαν στο e-class, στο μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι,ΙΙ (ΠΕΑ Ι,ΙΙ) (SW229) τα Πλαίσια Πρακτικής Εργαστηριακής Άσκησης εαρινού εξαμήνου 2019-20.

Οι Αιτήσεις για την ΠΕΑ ΙΙ θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2020, μέσω του e-class.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ