Ενστάσεις επί του πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020