ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α, Γ, Ε ΚΑΙ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α, Γ, Ε ΚΑΙ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Από ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται και τα εξής μαθήματα του Α’, Ε’ και Ζ’ Εξαμήνου:

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα – Θεωρία, Εργαστήρια (Ζ΄ εξαμήνου)

Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Ελληνική Κοινωνία (Ε΄ εξαμήνου)

Κοινωνιολογία της Απόκλισης  (Ε’  εξαμήνου)

Μέθοδοι και Δεξιότητες Συνέντευξης (Ε΄ εξαμήνου)

Μεθοδολογία Κοινοτικών Παρεμβάσεων (Ε’ εξαμήνου)

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Γ΄ εξαμήνου)

Γενική Κοινωνιολογία (Α΄  εξαμήνου)

Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας  (Α΄ εξαμήνου)

Για την ώρα πραγματοποίησης των μαθημάτων συμβουλευτείτε το ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. 2019 2020