ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΙ ΜΕ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΙ ΜΕ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος της 31/3/2020, το εργαστηριακό μάθημα Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση – Εποπτεία ΙΙ, για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) κατά το οποίο δεν θα υπάρχει η δυνατότητα φυσικής παρουσίας των φοιτητών στα Πλαίσια ΠΕΑ ΙΙ, θα διεξάγεται εξ αποστάσεως.

Πληροφορίες και οδηγίες για τον εναλλακτικό αυτό τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος θα λάβει ο κάθε φοιτητής από την Επόπτριά του. Για το λόγο αυτό:

  • Κάθε φοιτητής που υλοποιεί την ΠΕΑ ΙΙ θα πρέπει να εγγραφεί στο e-class που έχει δημιουργήσει η δική του Επόπτρια.
  • Κάθε Επόπτρια, μέσω μηνύματος στο e-class, θα αποστείλει ένα σύνδεσμο με τον οποίο την επόμενη εβδομάδα (ημέρα και ώρα όπου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα πραγματοποιείται η Εποπτεία) θα συνδεθεί όλη η Εποπτική Ομάδα για μια πρώτη δοκιμαστική διαδικτυακή σύνδεση. Στη συνάντηση αυτή η παρουσία όλων είναι απαραίτητη καθώς θα δοθούν οδηγίες για τη δομή του μαθήματος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του και θα ληφθούν απουσίες.  

Όταν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, όλοι οι φοιτητές επιστρέφουν για ολοκλήρωση της ΠΕΑ ΙΙ στο Πλαίσιο όπου έχουν τοποθετηθεί και η Εποπτεία II θα πραγματοποιείται και πάλι διά ζώσης στο Τμήμα.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι, σε όποιο/α φοιτητή/τρια προτιμά να μην υλοποιήσει το μάθημα ΠΕΑ-Εποπτεία ΙΙ εξ΄ αποστάσεως, παρέχεται η δυνατότητα διακοπής της ΠΕΑ ΙΙ και υλοποίησής της κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε τέτοια περίπτωση θα χρειαστεί να ενημερωθεί η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για τη διακοπή, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lamveny@uniwa.gr.
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ