ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤ’

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤ’

Οι φοιτητές/ήτριες που έχουν δηλώσει το μάθημα «ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» παρακαλούνται όπως προβούν σε εγγραφή σε μία από τις ακόλουθες 4 ομάδες εργαστηρίου μέσω του e-class:

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10.00-12.00

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 14.00-16.00

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00-12.00

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00-14.00

Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε για την εγγραφή σας σε μία από τις πιο πάνω ομάδες είναι η εξής: 1. Μεταβαίνετε στο e-class (https://eclass.uniwa.gr) και κάνοντας χρήση των κωδικών σας, συνδέεστε στην πλατφόρμα.

2. Επιλέγετε το μάθημα ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / 2022-2023 με διδάσκουσα την Κωνσταντίνα Βασιλείου και κάνετε εγγραφή.

3. Αφού εγγραφείτε στο μάθημα, πηγαίνετε στο πεδίο Ομάδες Χρηστών και κάνετε εγγραφή σε όποια από τις 4 ομάδες σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Η ηλεκτρονική εγγραφή σας στις ομάδες εργαστηρίου παρακαλώ να πραγματοποιηθεί έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 27/02/2023 και ώρα 17.00.

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας ότι κάθε φοιτητής/ήτρια μπορεί να εγγραφεί αποκλειστικά και μόνο σε μία ομάδα. Έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τη μία ομάδα και να εγγραφείτε σε άλλη. Σε περίπτωση προβλήματος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο kvasileiou@uniwa.gr

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας,

Η διδάσκουσα

Κωνσταντίνα Βασιλείου