ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Οι φοιτητές/-τριες που παρακολουθούν τα μαθήματα «Γενική Κοινωνιολογία» και
«Κοινωνιολογία της απόκλισης», ενημερώνονται για τις ακόλουθες αναπληρώσεις των
μαθημάτων που θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
A. Γενική Κοινωνιολογία:
Αναπλήρωση: Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, Αμφιθέατρο Δ001, ώρα: 12:00-15:00.
B. Κοινωνιολογία της Απόκλισης
Αναπλήρωση: Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, Αμφιθέατρο Δ001, ώρα: 12:00-15:00.

Η διδάσκουσα
Στέλλα Παπαμιχαήλ