ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020, από 11:00 έως 15:00, δε θα πραγματοποιηθούν οι ακαδημαϊκές, διοικητικές και λοιπές δραστηριότητες του ΠΑ.Δ.Α..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020, από 11:00 έως 15:00, δε θα πραγματοποιηθούν οι ακαδημαϊκές, διοικητικές και λοιπές δραστηριότητες του ΠΑ.Δ.Α..

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020, από 11:00 έως 15:00, δε θα
πραγματοποιηθούν οι ακαδημαϊκές, διοικητικές και λοιπές δραστηριότητες του ΠΑ.Δ.Α.,
προκειμένου τα μέλη της ακαδημαϊκής μας κοινότητας να παρακολουθήσουν την εκδήλωση
κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πανεπιστημίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα.
Οι Πρυτανικές Αρχές