ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Α. ΤΣΑΛΚΑΝΗ