ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020.

Παρατείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων
για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
από 6 Απριλίου 2020 έως και 27 Απριλίου 2020.

Επισημαίνεται ότι η τελική οριστικοποίηση των δηλώσεων από την
Γραμματεία, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα της δήλωσης μαθημάτων οι
φοιτητές/τριες θα είναι δυνατή μετά τη λήξη και των ημερομηνιών της
παράτασης των δηλώσεων μαθημάτων.