ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ομιλίες & Βιωματικές Τεχνικές στα πλαίσια των μαθημάτων «Μέθοδοι Επικοινωνίας & Δημιουργικής Έκφρασης στην Κοινωνική Εργασία» & «Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ομιλίες & Βιωματικές Τεχνικές στα πλαίσια των μαθημάτων «Μέθοδοι Επικοινωνίας & Δημιουργικής Έκφρασης στην Κοινωνική Εργασία» & «Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας»

Ομιλίες & Βιωματικές Τεχνικές στα πλαίσια των μαθημάτων «Μέθοδοι Επικοινωνίας & Δημιουργικής Έκφρασης στην Κοινωνική Εργασία» & «Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας»

Ομιλίες Βιωματικές Τεχνικέ ΠΑΠΟΥΛΗ