Ανακοίνωση: Μη διεξαγωγή μαθημάτων τη Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου