ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

Οριστικοποιήθηκαν οι Δηλώσεις – ανανεώσεις εγγραφής για το εαρινό
εξάμηνο 2019-2020 από την Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.

Καλούνται όλοι οι φοιτητές που πραγματοποίησαν τις δηλώσεις –
ανανεώσεις εγγραφής να μπουν στην σελίδα τους στο φοιτητολόγιο και να
κάνουν έλεγχο των μαθημάτων που δήλωσαν.

Όσοι φοιτητές έχουν παραβεί τους κανόνες δήλωσης (υπέρβαση ωρών και
δήλωση προαπαιτούμενων μαθημάτων), η δήλωσή τους δεν έχει
καταχωρηθεί.
Προσκαλούνται άμεσα να επικοινωνήσουν με την γραμματεία του Τμήματος
μέσω email.

Από την Γραμματεία του Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας