ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Α. ΤΣΑΛΚΑΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Α. ΤΣΑΛΚΑΝΗ

Οι φοιτητές/ήτριες που εκπονούν πτυχιακή εργασία με τον κύριο Τσαλκάνη παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη συντονίστρια της επιτροπής πτυχιακών εργασιών, κα Δούκα Μαρία (doukam@uniwa.gr), προκειμένου να διευθετηθεί η συνέχιση της πτυχιακής τους.