ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του
Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας θα πρέπει να καταθέσουν σε έντυπη μορφή
Αίτηση και απλή φωτοτυπία αντιγράφου πτυχίου που θα περιέχει τον βαθμό
πτυχίου, (σε περίπτωση που το αντίγραφο πτυχίου δεν αναγράφει βαθμό
πτυχίου θα επισυναφθεί και σχετικό έγγραφο με την αναγραφή του βαθμού
πτυχίου)
Η γραμματεία θα δέχεται αιτήσεις καθημερινά 11.00 – 13.00 από 1 έως 15
Νοεμβρίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη αρχαίου ελαιώνα, κτίριο Δ
γραφείο 305.