Ανακοίνωση για την παραλαβή βεβαιώσεων ολοκλήρωσης φοίτησης με βαθμό

Ανακοίνωση για την παραλαβή βεβαιώσεων ολοκλήρωσης φοίτησης με βαθμό

Οι φοιτητές που έχουν αιτηθεί στην γραμματεία βεβαίωση ολοκλήρωσης
φοίτησης ή και συμμετοχή στην ορκωμοσία του χειμερινού εξαμήνου 2019 –
20, καθώς και όσοι φοιτητές έχουν παραλάβει ήδη βεβαίωση ολοκλήρωσης
χωρίς βαθμό, παρακαλούνται να προσέλθουν στην γραμματεία ώστε να
παραλάβουν βεβαίωση ολοκλήρωσης φοίτησης με βαθμό πτυχίου ως εξής:
1. Όσων τα επίθετα ξεκινούν από το Α έως και το Ι να περάσουν να
παραλάβουν τις βεβαιώσεις την Δευτέρα 18/11/2019 και την Τρίτη
19/11/2019
2. Όσων τα επίθετα ξεκινούν από το Κ έως και το Μ να περάσουν να
παραλάβουν τις βεβαιώσεις την Τετάρτη 20/11/2019 και την Πέμπτη
21/11/2019
3. Όσων τα επίθετα ξεκινούν από Ν έως και το Ω να περάσουν να
παραλάβουν τις βεβαιώσεις την Παρασκευή 22/11/2019 και την Δευτέρα
25/11/2019.

Ώρες παραλαβής βεβαιώσεων 09.00 – 14.00

Όλοι όσοι προσέρχονται για την παραλαβή των βεβαιώσεων θα πρέπει
να έχουν μαζί τους:
1. Αστυνομική ταυτότητα
2. Βεβαίωση από την βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ότι δεν οφείλουν
βιβλία
3. Την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα
4. Την κάρτα σίτισης (όσοι έχουν εκδώσει)
5. Βιβλιάριο υγεία (μόνο εάν έχει εκδοθεί από το πρώην ΤΕΙ Αθήνας ή
από το ΠΑ.Δ.Α)
Προσεχώς θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες των ορκωμοσιών.