ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που οφείλουν το μάθημα Κοινωνική Ανθρωπολογία θα εξεταστούν στη Β’ εξεταστική Σεπτεμβρίου με on line διαγώνισμα.

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 18 Σεπτεμβρίου στις 18.00.

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΡΦΑΝΑΚΗ