ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν δικαίωμα προφορικής
εξέτασης για διάφορους λόγους, που πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση, να
ενημερώσουν άμεσα για αυτό με ηλεκτρονικό μήνυμα τους Διδάσκοντες των
μαθημάτων στα οποία σκοπεύουν να εξεταστούν, ώστε να προγραμματισθεί η
διαδικασία της προφορικής τους εξέτασης.