ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ERASMUS+