Ανακοίνωση Επιτροπών Εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ στην Κοινωνική Εργασία