Διημερίδα 20 & 21 Ιουνίου με θέμα: «Ταυτότητα φύλου & Σεξουαλικότητα»