ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26/5/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 26/5/2019

Την Παρασκευή 24/5/2019 θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα (θεωρητικά & εργαστηριακά)

Δεν θα προσμετρηθούν απουσίες στα εργαστηριακά μαθήματα.

 

Την Δευτέρα 27/5/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα ούτε θεωρητικά ούτε εργαστηριακά.