ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η προγραμματισμένη εισήγηση του κου Κωτούλα Λεωνίδα με θέμα « Δικαστική Κοινωνική Εργασία σε καταστήματα κράτησης»  για λόγους ανωτέρας βίας, δενθα πραγματοποιηθεί στις 28/5/2019. Μεταφέρεται για την επόμενη Τρίτη 4/6/2019 την ίδια ώρα του μαθήματος Δικαστικής Κοινωνικής Εργασίας και στην ίδια αίθουσα Δ101.

Κατά συνέπεια στις 28/5/2019 θα πραγματοποιηθεί η εισήγηση της κας Μπαρμακέλλη Μαργαρίτας με θέμα « ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης στην ενδοοικογενειακή βία». 

Η Καθηγήτρια

Σ. Μαρτινάκη