ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση των μαθημάτων ΤΕΙ και συνεχίζουν την παρακολούθηση μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημίου μπορούν να δηλώσουν και να παραλάβουν τα επιπλέον βιβλία για τα επιπλέον μαθήματα που παρακολουθούν στον Εύδοξο κανονικά.

Κατόπιν επικοινωνίας μας έγινε η σχετική τροποποίηση από τον Εύδοξο.

Από την Γραμματεία.